Ени: Италијанска компанија со светско реноме и присуствоПомеѓу 2014 и 2017 година, Ени целосно ја промени својата структура. Ени сега е целосно интегрирана компанија за О & Г, фокусирана на нејзините основни операции, насочена кон поголема ефикасност и повисока генерирана готовина во сите бизниси. За помалку од четири години, Ени е подготвена да расте по пониска цена но со повисок квалитет на производите.