CF MOTO 520 – S

16140

CF MOTO 520 – S 16140
Како еден од најновите членови на ATV семејството на гигантот CF MOTO , моделот 520-S се наметнува со својот потенцијал и одкрива сериозни предиспозиции да биде бестселер во својата класа. Модерниот транспортер на 4 тркала ги поседува најсовремените елементи со кои го потенцира технолошкиот напредок на ATV моделите и нивната сестраност во различни услови на подлогата.
304425 мкд
UPC:16140
Brand:CF Moto
Тежина 345 kg (0)
Димензии Должина - 210 cm (0) Ширина - 110 cm (0) Висина - 115 cm (0)
CF MOTO 520 – S CF MOTO 520 – S CF MOTO 520 – S CF MOTO 520 – S CF MOTO 520 – S CF MOTO 520 – S