Кај гел акумулаторите не треба многу одржување, бидејќи сулфурната киселина е во форма на гел. Таму батериите се запечатени со вентил кој го отстранува прекумерниот притисок. Поради гелот како супстанца, не постои ризик од истекување и затоа може да се стави на кое било место или позиција. Меѓутоа, традиционалните батерии можат да бидат поставени само во една положба која е исправена.Друга предност е што дури и ако батеријата паузира, нема опасност од истекување за разлика од течните акумулатори. Гел акумулаторите се исто така отпорни на вибрации и потрес. Тие не произведуваат водородни гасови, така што не треба да се грижите за нивно поставување во специјална проветрена просторија додека ги полните. Најдобра карактеристика е тоа што гел акумулаторот може да се обнови дури и ако тие се оставени испразнети за некое време за разлика од акумулаторите со влажни ќелии. Друга предност над акумулаторот на олово и киселина е тоа што не развива корозија која го намалува капацитетот на батеријата за дополнување.
Електричниот автомобил е најчест пример каде се користи гел батерија.

Филтрирај по